Innehållsförteckning

Boken är 147 sidor och den är uppdelad i fyra delar.

 

Förord
Författarens tack!
Inledning

Del 1. Innan du bygger en webbplats

Syfte och övergripande mål med webbplatsen
Organisationens unika säljfördelar gentemot konkurrenterna
Webbplatsens målgrupper
"Veta - Känna - Göra" eller Personas
Mätbara mål som går att följa upp
Navigeringsstruktur
Nyckelordsanalys
Innehåll och Funktioner
Sammanfattning av innan du bygger en webbplats

Del 2. Locka besökare till webbplatsen

Olika sätt att locka besökare till webbplatsen
Bygg en sökmotorvänlig webbplats
Långsiktig kontra kampanjbaserad internetmarknadsföring
Sammanfattning av att få besökare till en webbplats

Del 3. Ta hand om besökare och gör dem till kunder

Mål med webbplatsen
Leda besökarna rätt
Struktur och navigering
Hur viktig är webbplatsen?
Summering av att ta hand om besökare och gör dem till kunder

Del 4. Analysera webbplatsen för att öka affärsnyttan

Använd statistikverktyg för att följa upp all marknadsföring
Mätbara mål
Intressenter för webbanalys
Beräkna värdet på ett besök
Vad är webbanalys
Grundläggande om statistikverktyg
Använda statistikverktyg för att följa upp all marknadsföring
Rankningsrapporter - hur ligger du till i sökmotorer
Användartester - hur besökare använder en webbplats
Summering av att analysera webbplatsen för att öka affärsnyttan

 

Allt hänger ihop

Vill du att jag kontaktar dig?
 
Bookmark and Share
Web Analytics