Inledning

Webbstrategiboken handlar om hur en webbplats byggs utifrån ett besökarperspektiv och de affärsmässiga strukturer som bör finnas på en modern webbplats idag. Den handlar inte om webbdesign, webbutveckling eller de olika trender som dyker upp på Internet med jämna intervall. Däremot handlar den om de grundläggande affärsmässiga principer som alla webbplatser bör ha. Webbstrategin tar hjälp av affärsplan, marknadsplan, kommunikationsplan och digital kommunikationsplan om sådana finns. Det spelar heller ingen roll om webbplatsen är för en kommun, ett företag, en frivilligorganisation eller en idrottsförening.  De grundläggande mekanismerna för webbstrategi fungerar för alla typer av webbplatser.


Det finns flera målgrupper för boken: Marknads- och försäljningspersonal, webb, reklambyråfolk och studenter, det vill säga alla som på något vis håller på med marknadsföring, försäljning och webb.


En webbplats ska långsiktigt dra rätt besökare. När besökaren kommer till en webbplats ska hon nå de olika mål som är uppsatta och på något sätt bli kund enligt de kundbegrepp som finns för webbplatsen. Det är lätt att se ett mål för en webbplats som säljer något direkt, svårare är de fall där affären sker utanför webbplatsen. Boken går igenom hur det är möjligt att göra en kund av besökaren, det som inom webben kallas för att konvertera en besökare till kund. Dessutom går vi igenom hur det är möjligt att följa upp vad som händer på en webbplats och hur en marknadsavdelning eller webbredaktion kan förstå vad som är bra och vad som är dåligt på den egna webbplatsen.

 

Design är viktig för att skapa avtryck och framkalla en känsla hos besökaren. Samtidigt är formgivning ofta modeinriktad och utsatt för kortsiktiga trender, vilket är anledningen till att den här boken inte berör området.

 

När det gäller utveckling, publiceringsverktyg, html och andra tekniska aspekter så finns det många andra bra böcker. Innehållet i den här boken fungerar för alla typer av verktyg för att bygga en webbplats.

 

Boken är indelad i fyra delar: Innan du bygger en webbplats, Hur du drar besökare till webbplatsen, Hur du tar hand om besökarna och gör dem till kunder samt Hur du analyserar din webbplats för att öka affärsnyttan. Som bokens titel antyder är ledordet "affärsnytta". Boken ger svar på hur affärsnytta skapas på en webbplats. Med affärsnytta menar vi att webbplatsen ska användas för att skapa affärer och/eller att spara pengar åt organisationen. Det ska gå att räkna ut affärsnyttan med en webbplats genom att göra en kostnads- och intäktsanalys. Inom webbvärlden används den engelska termen "Return of Investment" (ROI), det vill säga en uträkning som visar att webbsatsningen är lönsam och att den ger en god avkastning på gjord investering.


Först ska vi bara reflektera över ordet webbplats. I Sverige kallar vi lite slarvigt webbplatsen för hemsidan. Vad är skillnaden mellan en webbplats och en hemsida? På engelska är det tydligare där orden är homepage och website. Hemsidan är startsidan på din webbplats. Alltså endast en av alla sidor som bygger upp en webbplats.  Webbplats är den korrekta benämningen och det ord som kommer att användas i boken.


För att slippa begreppsförvirring används ordet organisation som beskrivning på företag, myndighet, kommun, idrottsklubb med mera.


Välkommen till en stund om webbstrategi och hur det går att skapa en webbplats som ger "Business by web"!

Vill du att jag kontaktar dig?
 
Bookmark and Share
Web Analytics