Samling av länkar

Här finns en samling av länkar som dels är landningssidor för boken men också referenser och bra källor.

Vill du att jag kontaktar dig?
 
Bookmark and Share
Web Analytics