Kampanjbaserad internetmarknadsföring

Oftast när någon nämner internetmarknadsföring går tankarna till banners och kampanjwebbar. Det är den traditionella synen på internetmarknadsföring. Det finns också sponsrade länkar, nyhetsbrev och ny senast marknadsföring via den sociala webben. Oavsett vilken kampanj det är frågan om finns det idag massor av möjligheter till annorlunda och spännande kampanjer.

 

Låt Anders komma ut till er och förläsa om hur ni kan skapa nya spännande kampanjer och hur ni undviker de många fallgropar som finns i den moderna kampanjbaserade internetmarknadsföringen.

Jag är intresserad av en föreläsning i kampanjbaserad internetmarknadsföring!
 
Bookmark and Share
Web Analytics