Webbstrategi

Är din webbplats central för din marknadsföring? Använder du internetmarknadsföring som kanal i din totala mediemix? Ta hjälp av Anders Tufvesson och bli utbildad och inspirerad att tänka strategiskt med din webbplats. Webben och kanalen internet påverkar mer än du tror. En reklamfilm i tv kan ge dina konkurrenter massor av trafik om du inte tänker dig för. Under en förläsning i webbstrategi lär du dig hur webbplatsen kan användas för att generera affärsnytta och samverka med övrig marknadsföring.

 

Webbstrategi

Jag är intresserad av en föreläsning i webbstrategi!
 
Bookmark and Share
Web Analytics