Digital mediestrategi

Allting hänger ihop. Kommunikation sker idag på fler och fler arenor. En organisation sänder ut budskap via traditionell marknadsföring, webbplats, internetmarknadsföring och PR. Kommunikation kommer idag också från anställda som vi den sociala webben ger sin bild av organisationen de arbetar på och medvetet eller omedvetet ger sin version av budskapet. Därför är det idag viktigt att alla anställda inom en organisation vet vad som kommuniceras. Intranätet har blivit en plattform där mycket av den externa kommunikationen startar. En digital mediestrategi hanterar hela den digitala verkligheten från intranät till sociala medier. 

Jag är intresserad av en föreläsning i digital mediestrategi!
 
Bookmark and Share
Web Analytics